OBIADY – LUTY, MARZEC

Informujemy, że opłata za obiady w kolejnych miesiącach wynosi:

Luty – 70 zł (10 obiadów)

Marzec – 161 zł (23 obiady)

Opłaty można dokonać przelewem do 10 lutego,

KANMAR Maria Szewczyk
Ul. 27 Grudnia 6 04-665 Warszawa
Nr konta: 86 1500 1878 1218 7006 3431 0000

Przykładowy tytuł przelewu: SP23, Jan Kowalski, 4A, luty

Lub gotówką w stołówce szkolnej w dniach 31 stycznia i 1 lutego w godzinach 7.45-9.45.

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.