Opłaty za obiady – kwiecień

Informujemy, że opłata za obiady w kwietniu wynosi 112 złotych (16 obiadów)

Opłaty można dokonać przelewem do 10 kwietnia,

KANMAR Maria Szewczyk
Ul. 27 Grudnia 6 04-665 Warszawa
Nr konta: 86 1500 1878 1218 7006 3431 0000

Przykładowy tytuł przelewu: SP23, Jan Kowalski, 4A, kwiecień

Lub gotówką w stołówce szkolnej w dniu 3 kwietnia w godzinach 7.45-9.45.

Prosimy o terminowe dokonywanie opłat

Osoby zalegające z opłatami proszone są o jak najszybsze uregulowanie zaległości.