Informacja z dn. 26 kwietnia 2019r.

Szanowni Państwo,

w związku z zawieszeniem strajku przez pracowników oświaty, informuję, że od 29 kwietnia 2019 r. ( poniedziałek) placówka wznawia działalność dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.

Jednocześnie zawiadamiam, że w związku z długotrwałą nieobecnością dwóch nauczycieli zaplanowane są zastępstwa doraźne i stałe, stąd prośba o monitorowanie terminarza w dzienniku elektronicznym Librus.

Zapraszam na spotkanie 8 maja br. ( środa) o godzinie 17.30 przedstawicieli klas, które mają zaplanowany wyjazd na Zielone szkoły, w celu przedyskutowania wcześniej poczynionych planów.

Serdecznie dziękuję za Państwa wyrozumiałość, słowa wsparcia i zrozumienie w związku z strajkiem pracowników oświaty.

Z wyrazami szacunku,

dyrektor SP 23 Anna Kozyra