Lek bezpieczny oczami dziecka

W piątek 29 marca klasy 2 i 3 uczestniczyły w warsztatach Lek bezpieczny oczami dziecka. Dzieci zapoznały się z podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpiecznego stosowania leków oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia był bardzo ciekawe.