Lato w Mieście – rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo,

rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca – plik do pobrania

Harmonogram zapisów do Programu „Lato w Mieście” 2019 – rekrutacja uzupełniająca

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

21 maja

godzina 8.00

23 maja godzina 16.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

24 maja

godzina 16.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

24 maja

godzina 16.00

29 maja

godzina 10.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły,
do której kandydat został zakwalifikowany. 
Dokonanie opłaty za żywienie

27 maja

godzina 8.00

29 maja

godzina 16.00

Potwierdzanie woli udziału w Programie Lato w Mieście 2019,
w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej – potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu
z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Programie

3 czerwca

godzina 14.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

3 czerwca

godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

4 czerwca

godzina 14.00

31 sierpnia

godzina 16.00

Zapisy na wolne miejsca

Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Programie
w szkole dysponującej wolnymi miejscami.

Decyzję o przyjęciu do Programu podejmuje organizator wypoczynku

 

Koordynator dzielnicowy Zbigniew Najbauer, tel. (22) 822 28 61, mail: znajbauer@um.warszawa.pl