Olimpiada Informatyczna Juniorów – dla pasjonatów

Pierwsza edycja Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów odbyła się w roku szkolnym 2006/2007. Olimpiada została powołana przez Komitet Główny Olimpiady Informatycznej w roku 2006, z inicjatywy Stowarzyszenia „Talent” i przy współudziale Zespołu Koordynatorów Edukacji Informatycznej oraz Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. W latach 2010 – 2014 Olimpiada była organizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a w latach 2014 – 2019 przez Stowarzyszenie “Talent”. Od roku szkolnego 2019/2020 Olimpiadę organizuje Fundacja Rozwoju Informatyki, a nazwa Olimpiady została zmieniona na Olimpiadę Informatyczną Juniorów.

Język programowania C++ lub Phyton

Szczegółowe informacje – https://oij.edu.pl/

terminarz – wyświetl