Uroczystość ślubowania klas pierwszych, Dzień Nauczyciela

Organizacja ślubowania klas 1

Serdecznie zapraszamy na uroczystość przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet braci uczniowskiej, która  odbędzie się  4 października (piątek).

Miejsce: sala gimnastyczna

Godziny uroczystości: 9.00-10.00

Adresaci: uczniowie klas 1 i 2

Organizacja szkolnych obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej 

Miejsce: sala gimnastyczna

Godziny uroczystości: 10.25 – 10.55

Adresaci: uczniowie klas 4-8

Uczniowie klas 2 – 8 realizują plan lekcji danego oddziału według dzwonków Wariant B  (lekcje skrócone). Ostatnie zajęcia lekcyjne w tym dniu kończą się o godzinie 13.35.

Obowiązuje strój galowy

Dyrekcja SP23