Oferta III Ogrodu Joradnowskiego

Szanowni Państwo,

przedstawiamy  ofertę III Ogrodu Jordanowskiego. Zachęcamy do zapoznania się.

Instrukcja zapisu dziecka na zajęcia do III Ogrodu Jordanowskiego

  1. Wybrać zajęcia z planu zajęć w III OJ/ dostępne na stronie III OJ;
  2. Założyć konto/zalogować się https:/edukacja.warszawa.pl
  3. a) wybrać rekrutacja do szkół , przedszkoli, placówek;
  4. b) wybrać placówki wychowania pozaszkolnego i zaznaczyć III Ogród Jordanowski;
  5. c) wybrać elektroniczny system rekrutacji;

3.należy wypełnić wniosek, wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu III Ogrodu Jordanowskiego lub włożyć do skrzynki, która znajduje się na furtce od strony ulicy Wawelskiej;

  1. W świetlicy szkolnej należy pozostawić podpisane upoważnienie dla nauczycieli III Ogrodu Jordanowskiego zezwalające do przeprowadzenia dziecka na zajęcia do w/w placówki;
  2. Dzieci mogą być także przyprowadzane przez rodziców/opiekunów bezpośrednio do placówki.
  3. Wpisać dziecko na wybrane zajęcia i określoną godzinę na listach pozostawionych w świetlicy SP 23

Opis zajęć;

Ćwiczenia w wolnej chwili- zajęcia mają na celu aktywizację dzieci i młodzieży w oparciu o ćwiczenia fizyczne poprawiające kondycję i utrzymujące w zdrowiu.

Eko baśnie, bajki- dzieci  poznają baśnie i bajki z różnych stron świata oraz będą dowiadywać się jak być ekologicznym, jak dbać o środowisko i swoje miejsce zamieszkania. Na ich podstawie za pomocą materiałów ekologicznych oraz plastycznych  tworzą swoje eko- opowieści, komiksy itp.

Eko kroczki – zajęcia ekologiczne- na zajęciach uczymy wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody. Aktywnie, bezpośrednio uczestniczymy w poznawaniu i ochronie przyrody –fauny  i flory poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie, eksperymentowanie oraz formułowanie wniosków  i spostrzeżeń.

Klub gier planszowych- uczestnicy poznają nowe gry oraz stworzą je samodzielnie. Zajęcia oferują dzieciom możliwość zdrowej  rywalizacji, która pomoże przyjąć porażkę, uczą wytrwałości, spostrzegawczości, odwagi.

Konstruktorzy- Podczas zajęć dzieci będą tworzyć trójwymiarowe konstrukcje z klocków. Dzieci zapoznają się z różnymi rodzajami klocków, łącząc ze sobą poszczególne elementy w całość rozwiną : przestrzenne myślenie, umiejętność planowania i konstruowania, oraz zdolności manualne.

Kreatywna florystyka– podstawą zajęć jest obcowanie z naturą. Na zajęciach dzieci będą wykonywać dekoracje z wykorzystaniem roślin i innych naturalnych materiałów, poznają gatunki roślin oraz zasady ich pielęgnowania.

Młody ilustrator- zajęcia łączące w sobie działania plastyczne z częścią w której dzieci poznają wybrane utwory literatury polskiej i zagranicznej. Na ich podstawie dzieci stworzą ilustracje do wybranych utworów, nauczą się jak samodzielnie zrobić książkę, poznają podstawy ozdabiania pisma i kaligrafii.

Ratujmy ziemię– Na zajęciach uczymy wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody. Aktywnie, bezpośrednio uczestniczymy w poznawaniu i ochronie przyrody –fauny  i flory poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie, eksperymentowanie oraz formułowanie wniosków  i spostrzeżeń

Sportowa Syrenka – Ćwiczenia ogólnorozwojowe , wprowadzenie do gier zespołowych; piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

Wadoodporni– zajęcia mają na celu; przeprowadzenie wstępnej oceny postawy ciała dzieci pod kątem zastosowania ćwiczeń profilaktycznych, zapoznanie dzieci z prawidłowym modelem postawy ciała i odnalezienie różnic pomiędzy prawidłową postawą ciała, a ich własną, nauka ćwiczeń zapobiegających powstawaniu i pogłębianiu wad postawy zindywidualizowanych dla każdego  dziecka.

Zabawa w kodowanie- zajęcia z kodowania mają na celu wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń, także w obszarze nowych technologii. Dziecko w trakcie zajęć nauczy się odczytywać znaczenie obrazów, nazywać symbole i znaki oraz je klasyfikować.

Zajęcia origami- składanie origami kształci cierpliwość, poprawia zdolności manualne, koordynację i rozwija pamięć poprzez zapamiętywanie kolejnych etapów składania papieru.

Zajęcia plastyczne– zajęcia plastyczne: zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych. Zapoznanie dzieci z wybranymi zagadnieniami z dzieciny plastyki i historii sztuki oraz wykorzystanie ich w twórczym działaniu.

Zajęcia rękodzieła– na warsztatach dzieci będą wykonywać różnego rodzaju prace manualne, które w znacznym stopniu przyczyniają się do ich rozwoju. Rozwiną myślenie twórcze, wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość, ułatwią zapamiętywanie, nauczą estetyki, cierpliwości, dokładności i dyscypliny.