Udział szkoły w projekcie ,,Ukryte dziedzictwo”

Z dumą informujemy, że nasza placówka wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Ukryte dziedzictwo”. Co kryje polska ziemia?” realizowanym w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Projekt skierowany był do szkół, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży, a jego celem było kształtowanie wśród młodych odbiorców świadomości obywatelskiej oraz właściwego modelu postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego. Teraz z niecierpliwością czekamy na dyplom potwierdzający uczestnictwo w tym ważnym dla całej społeczności szkolnej przedsięwzięciu.