Odbiór zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty

 

 

Szanowni Państwo, Uczniowie klas 8,

zapraszamy po odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty 8 lipca (piątek) w godzinach 8.00-15.00 do sekretariatu szkoły. Możliwy jest odbiór przez osoby trzecie, które posiadają upoważnienie do odbioru dokumentu. Jeśli odbiór zaświadczeń nie jest możliwy we wskazanym terminie zapraszamy od 11 lipca, w godzinach  9.00-13.00.