Z wizytą w Narodowym Archiwum Cyfrowym

30 stycznia uczniowie naszej szkoły, w ramach wieloletniej już współpracy, gościli w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda praca archiwistów, jakie są etapy przyjmowania spuścizny od zasobu archiwalnego oraz poznać przebieg procesu digitalizacji. Na zakończenie każdy uczestnik zajęć samodzielnie wykonał magnes ze zdjęciem z zasobu NAC. Była to niezwykle ciekawa lekcja ,,historii ożywionej”. Prowadzącej zajęcia, p. Dorocie Bieńkowskiej, serdecznie dziękujemy!