STYPENDIUM SOCJALNE

Rodzice i Opiekunowie zainteresowani otrzymaniem stypendium socjalnego w roku szkolnym 2017/2018 proszeni są o pobranie wniosków ze strony internetowej: www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Dla ucznia i rodzica”- pomoc socjalna dla uczniów.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać kwoty 514zł.

Miesięczny dochód  należy liczyć bez wliczania świadczeń wskazanych w instrukcji dołączonej do wniosku.

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie(najlepiej dużymi literami) powinien zawierać podpisy i daty. Adresatem wniosku jest Zastępca Burmistrza dla Dzielnicy Ochota, Pan Grzegorz Wysocki ul. Grójecka 17.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, rodzice uczniów składają w szkole u pedagoga szkolnego, w nieprzekraczalnym terminie ustawowym do dnia 15.09.1917r. w godzinach:

Poniedziałek  1200     –      1500

Wtorek          830       –      1200

Środa            830       –      1200

Czwartek       1100      –       1300

Piątek            815         –     1100