Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo, Drodzy Ósmoklasiści,

przedstawiamy wyniki szkoły, które uzyskali uczniowie klas 8 podczas kwietniowego egzaminu. Serdecznie gratulujemy uzyskanych efektów podczas sprawdzianu zewnętrznego. Serdeczne podziękowania składamy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do ważnego sprawdzianu. Zastosowane metody i formy pracy przełożyły się na fantastyczny wynik. Gratulujemy!

Z poważaniem, dyrekcja SP 23

egzamin 8 klasa wyniki.docx

egzamin-8-klasa-wyniki.pdf