Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice , Drodzy Uczniowie klas ósmych,

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Ustalony harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.Zachęcamy do zapoznania się z informacją.

https://www.gov.pl/attachment/529fdce8-2802-46b5-a7e7-de0573368611